Omvorming van het Falcon Pand

Atelier-kantoor Piushaven 20c

REGENKLEDING FABRIEK FALCON

  • Datering van de foto: circa 1963 - 1974
  • Wie staan erop: Gebouw, medewerkers én naaiateliers van Regenkledingfabriek Falcon aan de Piushaven in het bedrijvige hart van Tilburg in de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw !